Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức học tập chuyên đề 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

26/04/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức học tập chuyên đề 2020 về
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch của Chi bộ, chiều ngày 24/4/2020 Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí đảng viên, quần chúng của Chi bộ. Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị.
 
           Sau khi được nghe nội dung chuyên đề do Giáo sư Hoàng Chí Bảo triển khai (trên đĩa video do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cung cấp); đảng viên của Chi bộ đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch của Chi bộ thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
             Kế hoạch của Chi bộ đã xác định 02 việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là:
             1.  Tiếp tục duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
            2. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
             Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp để thực hiện, trách nhiệm của Ban Chấp hành Chi bộ, của cán bộ, đảng viên, của Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nội dung làm theo năm 2020.
             Cũng tại Hội nghị, đảng viên của Chi bộ đã được quán triệt những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện.

       
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: