Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025

22/05/2020

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025
Trong hai ngày 21 và 22/5/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đ/c Phạm Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đầy đủ 26/26 đảng viên của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự.
             Đại hội đã nghe đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ khoá II thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp uỷ các cấp, các quy định pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của ngành. Đề ra nhiều giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và cải tiến lề lối làm việc theo hướng cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác, trong đó chú trọng việc phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, đảng viên và quy định rõ thời gian hoàn thành.
            Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đảm bảo đúng quy định Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 100% các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực được ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết các việc có điều kiện thi hành, các loại việc án tham nhũng, kinh tế thu hồi cho ngân sách nhà nước, án tín dụng ngân hàng. Đảm bảo việc tổ chức thi hành án được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hằng năm đã đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính mà Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. 
            Đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên trong Chi bộ có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong học tập, công tác và sinh hoạt, chấp hành tốt Điều lệ Đảng và không vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.          

                    

Toàn cảnh Đại hội


Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ khoá II phát biểu khai mạc hội nghị
 
             Hằng năm tập thể Chi ủy, Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ cơ bản đã đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.  
             Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ xác định phương hướng chung là: Đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng  viên; gắn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực; giải quyết các việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; không để xảy ra vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án.
            Chi bộ cũng đề ra 02 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (2) Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao theo hướng quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời đề ra 06 mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.
 Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội
 
             Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu tham luận, thảo luận đi sâu phân tích làm rõ thêm những khuyết điểm và nguyên nhân của khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; những giải pháp để đạt được mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; góp ý kiến tham gia các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III.Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Đảng ủy khối – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

             Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Đảng ủy khối – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao về kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Cục. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù với khối lượng công việc lớn, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, Chi bộ đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đặc biệt trong công chuyên môn của ngành, xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt khi cán bộ, đảng viên toàn ngành phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), 74 năm Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1945-19/7/2020) và các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước, của địa phương. Do vậy, Chi bộ Cục THADS cần tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng chí đề nghị Cấp ủy, Chi bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi người đảng viên, có sự lắng nghe, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025

               Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ khoá III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết. Công tác nhân sự và việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
 
Ban Chấp hành Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội
Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội
 

          Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuyên – Bí thư Chi bộ đã kêu gọi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, của cơ quan, đoàn kết, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động, sáng tạo trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: