Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

24/06/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 22/6/2020 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
         Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Công an thành phố; đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Hạt kiểm lâm thành phố, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa và 14/14 đảng viên thuộc Chi bộ.
          Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội về cơ bản đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
           Thảo luận tại Đại hội, các ý kiến đồng tình cao với báo cáo chính và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 do đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội, đồng thời cũng tham luận đề ra một số giải pháp nâng cao công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải pháp nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ nhằm nâng cáo công tác xác minh thi hành án; Giải pháp nâng cao công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. 
 

Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại Đại hội
 
           Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Chi bộ khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
            Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Hữu Cường - Chi cục trưởng được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

BCH Chi bộ khoá IV ra mắt Đại hội
 
           Thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ khoá IV nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Hữu Cường - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan liên quan, khẳng định quyết tâm của toàn thể đảng viên, công chức trong chi bộ, cơ quan tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
                           Một số hình ảnh tại Đại hội
Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: