Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

04/06/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong hai ngày 29 và 30/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Văn Hòa, Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đ/c Nguyễn Hữu Thu, Huyện ủy viên – Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT – Thanh tra huyện đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tuyên – Cục trưởng, đồng chí Ma Thị Thanh Mai - Ủy viên UBKT huyện ủy cũng đã đến dự và chúc mừng thành công của Đại hội.
 
 
            Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của ngành; lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ II đã đề ra.
            Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nhất là việc tiếp nhận các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, yêu cầu thi hành án của công dân, ban hành quyết định thi hành án đúng quy định; tích cực tổ chức xác minh điều kiện thi hành án để phân loại và tổ chức kịp thời; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt lưu ý những vụ việc án tham nhũng, kinh tế thu hồi cho ngân sách nhà nước. Đảm bảo việc tổ chức thi hành án được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Kết quả Thi hành án án dân sự, hành chính hằng năm đã đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự giao góp phần quan trọng đảm bảo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án được thi hành trên thực tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
             Công tác xây dựng Đảng của Chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Chi bộ đặc biết chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho các đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, đảm bảo không có đảng viên nào vi phạm 19 điều đảng viên không được làm hay có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, công tác dân vận, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện một các nghiêm túc, bài bản và không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới mạnh mẽ, đã phát huy hiệu quả vai trò của từng tổ chức trong việc tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Hằng năm tập thể Chi ủy, Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

                
Đ/c Trần Quang Hưng , Bí thư Chi bộ khoá II phát biểu khai mạc hội nghị
.  
             Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng  viên; gắn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, của địa phương đến đảng viên, quần chúng trong cơ quan. Tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đảm bảo đúng quy định Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực được đưa ra thi hành; kịp thời giải quyết các việc thi hành án, xác minh, phân loại án chính xác, kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Phấn đấu kết quả thi hành án hằng năm đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.
 

               Đ/c Dương Văn Hòa, Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo huyện phát biểu tại Đại hội

             Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Hòa, Ủy viên BTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã ghi nhận Đại hội được tổ chức dân chủ - trách nhiệm - trí tuệ, đồng chí đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh Chi bộ Chi cục THADS cần tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng chí tin rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ cùng với sức trẻ, trí tuệ, năng động và sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ Chi cục THADS huyện Sơn Dương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
      


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ khoá III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Trần Quang Hưng, Chi cục trưởng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.
 


Ban Chấp hành Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội


Một số hình ảnh khác tại đại hội:
 
 


 
Chi cục THADS huyện Sơn Dương
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: