Sign In

Chi cục THADS Chiêm Hoá: Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, kết hợp nhà tắm theo tiêu chuẩn CWS để giúp đỡ hộ đồng bào dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tri Phú

03/08/2022

Chi cục THADS Chiêm Hoá: Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, kết hợp nhà tắm theo tiêu chuẩn CWS để giúp đỡ hộ đồng bào dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tri Phú
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 57-CV/BDVHU ngày 24/6/2022 của Ban dân vận Huyện ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc Mông xã Tri Phú làm nhà, sửa nhà và công trình vệ sinh, công tác thông tin tuyên truyền. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa đã được phân công hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Lý Văn Lềnh - Thôn Lăng Quăng, xã Tri Phú, là hộ đồng bào dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
Ngày 02/8/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tri Phú và hộ gia đình được hỗ trợ, tham gia đóng góp tiền, vật liệu, ngày công và đã xây dựng xong một nhà vệ sinh, kết hợp nhà tắm theo tiêu chuẩn CWS và bàn giao công trình cho hộ gia đình sử dụng, với tổng kinh phí xây dựng là 4.206.500 đồng (Trong đó Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa hỗ trợ 4.000.000 đồng).
 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 của Tỉnh ủy, trong thời gian tới Chi cục sẽ tiếp tục triển khai, vận động công chức, người lao động của đơn vị nhiệt tình tham gia, góp phần vào kết quả chung của Đề án đã đề ra.
 
Trần Quang Quân – Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: