Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổng kết công tác và trao tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

06/01/2022

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổng kết công tác và trao tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Ngày 05/01/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 01/2022, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và trao tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các đ/c trong cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ.
            Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Với riêng Hệ thống Thi hành án dân sự, đây là năm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). Trong bối cảnh với không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19; chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) giao cao hơn năm 2020; các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng phát sinh với số tiền phải thi hành án có giá trị lớn, việc xử lý tài sản đảm bảo mất nhiều thời gian, có vụ việc kéo dài chưa thể xử lý được…Nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất của toàn thể đảng viên, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án dân sự và của cấp ủy cấp trên, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Chi bộ, cơ quan đã đề ra.
                    Đ/c Nguyên Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
 
          Cấp ủy Chi bộ Cục đã tập trung lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt nhiệm vụ công tác chính trị chuyên môn nên kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh và của cơ quan Cục đã vượt chỉ tiêu được Tổng cục giao; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc tuyền truyền sâu rộng và hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc tiếp nhận bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao; nhận đơn yêu cầu thi hành án; ra quyết định thi hành án; tổ chức thi hành án theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Tập trung giải quyết các vụ việc mới thụ lý, xác minh phân loại chính xác; giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành. Thực hiện tốt các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Đề án số 02-ĐA-TU ngày 23/5/2021 của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận khéo...
          Ngoài ra Chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; lãnh đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, chỉ đạo cơ quan và các đoàn thể phối hợp nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, công chức, người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
          Tại cuộc họp, Chi bộ cũng đã thông qua Chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 và dự kiến kiểm điểm việc thực hiện cam kết của cá nhân các đồng chí đảng viên tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đồng thời trao tặng Giấy khen cho 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và biểu dương 04 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
           Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong năm qua, đồng thời đề ngị toàn thể đảng viên của Chi bộ phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của cơ quan, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Nguyễn Hoàng Minh VP CụcTHADS tỉnh 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: