Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

19/07/2019

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
Ngày 19/7/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019). Dự lễ kỷ niệm, có lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Thanh tra huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Ngân hàng, Bệnh viện đa khoa huyện, Chi cục thuế huyện. Về phía Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa có lãnh đạo Chi Cục, cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
          Để ôn lại truyền thống 73 năm của Hệ thống Thi hành án dân sự, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, góp phần động viên khuyến khích cán bộ, công chức vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mở đầu buổi lễ, đ/c Trần Hữu Cường, Chi cục trưởng đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự và không tách rời quá trình xây dựng và phát triển của ngành tư pháp, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn với những dấu mốc quan trọng. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật.


 
          Thể chế về công tác thi hành án dân sự đến nay cơ bản được hoàn thiện; kết quả thi hành án dân sự ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước và cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao. Trong 9 tháng đầu năm 2019 đã giải quyết xong 418 việc, đạt tỷ lệ 84,4%, (so với chỉ tiêu được giao năm 2019, vượt 9,4%), về tiền đã giải quyết xong 1.686.618.000 đồng, đạt tỷ lệ 43,7%, (so với chỉ tiêu được giao năm 2019, vượt 9,2%).
           Đạt được kết quả nói trên là do có sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cấp ủy, Chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan có liên quan ở địa phương. Lãnh đạo đơn vị đã xác định yêu cầu, nhiệm vụ một cách cụ thể, thể hiện chức trách, nhiệm vụ được giao rõ ràng; toàn thể công chức, người lao động có tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong đơn vị, giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra; sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị và kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến đưa các phong trào thi đua.
          Về nhiệm vụ tổ chức thi hành án, đơn vị xác định phải tăng cường đi cơ sở đôn đốc, xác minh phân loại án kịp thời đúng quy định. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế giải quyết dứt điểm các vụ việc người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng thi hành nhỏ giọt, dây dưa kéo dài. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài./.
 
Trần Quang Quân - Chi cục Chiêm Hóa

Các tin đã đưa ngày: