Sign In

Ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự giữa Chi cục THADS, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương.

29/03/2018

Ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự giữa Chi cục THADS, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương.
Ngày 20/3/2018 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
      Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quang Hưng - Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, đồng chí Đỗ Văn Dương - Phó trưởng Công an huyện, đồng chí Bàng Đức Hải - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện và đồng chí Ma Thị Tuyết Mai -  Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, thay mặt lãnh đạo các đơn vị đã ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
        Quy chế gồm 3 chương, 22 điều, được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng ngành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị.


 
 
          Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; tạo ra một quy trình chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn huyện. Đồng thời là tiền đề để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS nhằm đảm bảo các Bản án, Quyết định của Tòa án được thi hành trên thực tế, qua đó, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để cơ quan Thi hành án dân sự huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
          Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế chế phối hợp liên ngành số 137/2014/QCLN/CCTHADSD-CA-VKSND-TAND ngày 12/6/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương./.
                                    
Chi cục Thi hành án huyện Sơn Dương

Các tin đã đưa ngày: