Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự

02/04/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự
Thực hiện Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và Kế hoạch số 87/KH-CTHADS ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án năm 2018,  vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thôn Khuân Thắng và Thôn 700, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên.
         Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đến hơn 100 lượt người của 2 thôn Khuân Thắng và thôn 700, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên. Cũng tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tuyên truyền đến bà con nhân dân các quy định của pháp luật về Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành.
           Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho người dân thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn thấp và việc tiếp cận các thông tin mới về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn hạn chế.

          
 
 
 
Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Hàm Yên tuyên truyền pháp luật tại Thôn Khuân Thắng,
xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 
 
Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin đã đưa ngày: