Sign In

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

21/07/2021

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 20/7/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện hiện Công văn số 2475/TCTHADS-VP ngày 17/7/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19, Cụ thể Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Tuyên truyền, quán triệt tới công chức, người lao động trong đơn vị Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; Công văn số 2475/TCTHADS-VP ngày 17/7/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự (Các văn bản đã được gửi trên Hệ thống điều hành và đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự).
          2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự (đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự).
          3. Tiếp tục tuyên truyền cho công chức, người lao động thuộc đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là mất cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện các nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để đăng ký tiêm vacxin phòng Covid. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi sát tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trường hợp công chức, người lao động có tiếp xúc ca bệnh F1, F2 cần báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của địa phương và Văn phòng Cục (qua số điện thoại của đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng, SĐT phòng làm việc: 02073.822.122, di động: 0986.081.896).
          4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch, bệnh tại cơ quan, đơn vị. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.
VP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: