Sign In

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi (13/09/2023)

Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Công văn số 2387-CV/BCĐ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi bắt đầu diễn ra từ 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023 trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Có cách làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” (06/09/2023)

Để hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang phát động, ngày 29/8/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1952/SNN-TTr về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

Bắc Giang phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (23/08/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã ký văn bản số 2387-CV/BCĐ để phát động Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh.

___ (22/08/2023)

Tổ ra đề thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực nghiên cứu xây dựng Bộ câu hỏi (18/08/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”, Quyết định số 601-QĐ/BCĐ ngày 26/7/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định đề thi, Tổ ra đề thi, Tổ thư ký Cuộc thi, các thành viên Tổ ra đề thi đã xây dựng Bộ câu hỏi - đáp án gồm 200 câu.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (27/07/2023)

Thực hiện Chương trình số 50-CTr/BCĐ ngày 06/3/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 95-KH/BCĐ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (24/07/2023)

Chiều ngày 24/7/2023, tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế số 384/2013/QCPH-TAND-VKSND-CAND-THADS về phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và các huyện, thành phố. 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (24/07/2023)

Chiều ngày 24/7/2023, liên ngành Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức giải thể thao truyền thống Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS năm 2023 (15/07/2023)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sựvà 30 năm chuyển giao công tác THADS; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.Ngày 15/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giải Thể thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 30 năm chuyển giao công tác THADS.

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 (14/07/2023)

Chiều ngày 14/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục; lãnh đạo các phòng thuộc Cục; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố và toàn thể công chức các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng chủ trì Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: