Sign In

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24/07/2023

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chiều ngày 24/7/2023, tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế số 384/2013/QCPH-TAND-VKSND-CAND-THADS về phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và các huyện, thành phố. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự và trao đổi, thảo luận tập trung chủ yếu vào các tồn tại, hạn chế để cùng đưa ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ sắp tới. Theo đó, trong 10 năm qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, liên ngành Công an, TAND, VKSND, THADS đã phối hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp 384, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác THADS. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế được các ngành chỉ đạo, giám sát thực hiện thường xuyên, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định. Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS, liên tục nhiều năm liền các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ.
Việc tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS mà còn giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án; công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát; công tác điều tra, giam giữ, hỗ trợ tư pháp của Công an, góp phần để mỗi ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Bên cạnh những ưu điểm, việc thực hiện Quy chế của các cơ quan còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chuyển giao bản án, quyết định; giải thích, đính chính, bổ sung bản án, quyết định của Tòa án một số trường hợp còn chậm, không đảm bảo về thời điểm, hình thức chuyển giao theo quy định; Mốc thời điểm kết thúc công tác theo năm công tác giữa cơ quan THADS, TAND, VKSND là khác nhau gây khó khăn cho việc lấy số liệu đối chiếu; Việc phối hơp giữa Cơ quan THADS cấp huyện với các cơ quan chức năng cùng cấp trong hoạt động cưỡng chế có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến có việc phải hoãn cưỡng chế nhiều lần; có việc không đánh giá đầy đủ mức độ phức tạp, các yếu tố cản trở dẫn đến việc tổ chức cưỡng chế không thành công.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các cơ quan đã đánh giá về các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, trong đó có một số nguyên nhân khách quan như: Khối lượng công việc của các ngành trong những năm gần đây gia tăng nhiều, trong khi biên chế bị cắt giảm, các cơ quan, đơn vị phải tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, dẫn đến có lúc, có việc chưa quan tâm đến nhiệm vụ thuộc công tác phối hợp; Một số nội dung thuộc công tác phối hợp còn có bất cập, không thống nhất trong quy định của pháp luật chuyên ngành, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện; Một số nội dung trong Quy chế 384 còn chung chung, chưa được cụ thể hóa, dẫn đến quá trình thực hiện còn có sự không thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phối hợp.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng Cục THADS tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan tại Hội nghị và cam kết các cơ quan THADS tỉnh sẽ tổ chức việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, tiếp nhận vật chứng, tài sản do cơ quan công an chuyển giao đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án đúng thời hạn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu cho cơ quan kiểm sát, công an; tích cực tuyên truyền vận động, đưa việc vận động, thuyết phục lên hàng đầu để hạn chế việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án. Đồng thời, đề nghị mỗi ngành tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, lãnh đạo của địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt các quy định liên quan đến công tác phối hợp về thi hành án dân sự, đảm bảo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành trên thực tế. Đồng chí tin tưởng rằng, việc tổng hợp 10 năm thực hiện và ký kết quy chế phối hợp liên ngành mới sẽ tiếp tục phát huy được hiệu quả, nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp giữa các cơ quan để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết thúc Hội nghị, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, liên ngành Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang thống nhất xây dựng Quy chế mới nhằm quy định cụ thể hơn về trách nhiệm và quy trình thực hiện, làm cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ngành trong công tác THADS thời gian tới./.
Lê Hùng- Phòng NV&TCTHA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: