Sign In

THADS Bình Định: Hội nghị đối thoại công chức, người lao động năm 2023

06/01/2023

Ngày 05/01/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (THADS) đã tổ chức Hội nghị đối thoại công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị thường niên, được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức vào dịp đầu năm theo Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Thi hành án dân sự.
 

Hội nghị là dịp để công chức, người lao động bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình công tác; đồng thời, tham gia góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức và người lao động theo các quy chế đã được Hội nghị công chức, người lao động thông qua hàng năm.

Trên cơ sở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2022, tại hội nghị công chức, người lao động đã có chung một đánh giá: Trong năm qua, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến công chức và người lao động; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động, hướng đến hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Trong năm qua, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng Lãnh đạo các cơ quan THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, toàn ngành đã về đích sớm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Lãnh đạo luôn quan tâm đến công tác cán bộ, chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc; kịp thời bổ nhiệm, bố trí công việc hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của từng công chức, người lao động; quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động. Đã ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tiết kiệm tối đa các khoản chi hành chính, nhằm tăng thu nhập cho công chức, người lao động trong đơn vị. Nhờ đó, đã động viên và tạo sự phấn khởi trong công tác đối với công chức, người lao động; công tác an sinh của ngành luôn được quan tâm thực hiện, đã kịp thời hỗ trợ công chức, người lao động có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, tạo sự gắn kết, sẻ chia, chung sức đồng lòng, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Ngoài các nội dung tham gia góp ý, các đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất, kiến nghị đến lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự các giải pháp để tổ chức thi hành án, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự của tỉnh; nâng cao giải pháp kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục có hiệu quả, thực chất những tồn tại, hạn chế của năm 2022, phấn đấu năm 2023 thực hiện tốt hơn nữa kết quả công tác thi hành án dân sự. Hội nghị đã đề nghị, Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục quan tâm hơn nữa các chế độ chính sách, nhất là công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, người lao động; thường xuyên quan tâm, động viên đối với công chức, người lao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục thành lập quỹ hỗ trợ cho công chức, người lao động có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn được kêu gọi đóng góp từ các cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự để có điều kiện hỗ trợ, chăm lo khi công chức, người lao động không may gặp rủi ro, bệnh tật hoặc khó khăn trong cuộc sống.
                                                                                                   Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: