Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức động của tổ chức công đoàn

13/04/2023

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 27/27 đoàn viên được triệu tập. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.
 

Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023,  Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh (BCHCĐCS) có 30 đoàn viên, trong đó 16 nam, chiếm 53,3% và 14 nữ chiếm 46,7%; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 07 người, đại học 21 người; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 06 người, trung cấp: 14 người, sơ cấp: 8 người; trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp và tương đương: 01 người; chuyên viên chính và tương đương: 08 người; chuyên viên và tương đương: 15 người. Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã ban hành các chương trình hành động, đã tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2023 đã đề ra. Trong đó, đã thường xuyên tham gia công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên lao động trong đơn vị; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về thi hành án dân sự trong nhân dân; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức lao động, gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận động đoàn viên thi đua lao động, sáng tạo nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị thực hiện các giải pháp trong công tác, quan tâm công tác đào tạo, bồi dương cán bộ, tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại các đơn vị bạn; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan nói chung và của Công đoàn nói riêng trong suốt nhiệm kỳ qua.
 

Để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong nhiệm kỳ đến, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo do Ban Chấp hành Công đoàn Khóa IV trình ra trước đại hội, Đại hội đã bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó đã tập trung vào các chỉ tiêu chính, cơ bản, như: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính hàng năm do Tổng cục THADS giao; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chế độ, chính sách; phấn đấu 100% công chức, người lao động công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; hàng năm, CĐCS đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt; phấn đấu có từ 1-2 gia đình đạt Gia đình CBCCVCLĐ thành đạt các cấp; giới thiệu từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.
 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 05 đồng chí; bầu 02 đoàn viên chính thức và 01 đoàn viên dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên; sau đó đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ nhất trí rất cao của đoàn viên công đoàn dự Đại hội. Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: