Sign In

Tổng cục THADS: Kiểm tra việc theo dõi thi hành án hành chính và kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 6 tháng năm 2023 tại Bình Định

30/05/2023

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành án hành chính năm 2022, 6 tháng 2023 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, ngày 29/5/2023, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục THADS, do đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
 

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định: Năm 2022, các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện theo dõi 13 vụ việc có quyết định buộc thi hành án. Các cơ quan THADS đã đăng tải công khai 13 quyết định buộc; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 13 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 01 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Đã theo dõi thi hành xong 06 vụ việc; chưa thi hành xong 07 vụ việc. Năm 2023 đến thời điểm kiểm tra, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đang theo dõi 09 vụ việc thi hành án hành chính, trong đó: có 03 vụ việc không có quyết định buộc; có 02 vụ việc TAND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án.

Về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong 7 tháng năm 2023: Tổng số phải thi hành là 8.104 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 6.169 việc (chiếm 76,12%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), hoãn, tạm đình chỉ là: 1.935 việc (chiếm 23,88%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong: 3.795 việc, đạt tỷ lệ 61,52%. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 396 việc (tăng 11,65%) và tăng 1,84% về tỷ lệ; số việc chuyển kỳ sau 4.309 việc. Về tiền, tổng số phải thi hành là 2.872.827.666.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.399.644.750.000 đồng (chiếm 48,72%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), hoãn, tạm đình chỉ là: 1.473.182.916.000 đồng (chiếm 51,28%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 309.791.199.000 đồng, đạt tỷ lệ 22,13%. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 173.518.617.000 đồng (tăng 127,33%) và tăng 9,45% về tỷ lệ; số tiền chuyển kỳ sau: 2.563.036.467.000 đồng.

 

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, trong đó: Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Việc theo dõi thi hành án hành chính, các trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính, như ra quyết định phân công Chấp hành viên theo dõi, thông báo tự nguyện thi hành án, công tác đăng tải thông tin về thi hành án hành chính đảm bảo theo đúng qui định; đã kịp thời tổ chức làm việc với các bên đương sự để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thi hành án hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình theo dõi thi hành án hành chính.

Đối với kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong 7 tháng năm 2023, Đoàn Kiểm tra cũng đã đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan Thi hành án dân sự nên kết quả thi hành án dân sự 7 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả tốt; kết quả thi hành án dân sự về việc đạt tỷ lệ 61,52%, cao hơn mặt bằng chung của toàn quốc; so với kết quả cùng kỳ năm trước thì cả 02 chỉ tiêu đạt được đều cao hơn; các mặt công tác khác đều triển khai, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, đảm bảo tiến độ đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, kết quả thi hành án về tiền còn thấp chỉ mới đạt 22,13%, thấp so với mặt bằng chung của toàn quốc.

Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng đã giải trình và tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra; trong thời gian từ nay đến cuối năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát, triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời các kế hoạch công tác, các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của UBND tỉnh trên tất cả các mặt công tác; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; chú trong công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát phân loại, xử lý việc thi hành án tồn đọng, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023.
     Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: