Sign In

Bình Định: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao trong ngành THADS năm 2023

31/05/2023


Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023); Kế hoạch số 889/KH-TCTHADS ngày 27/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số 515/QĐ-CTHADS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023), mới đây Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành; cổ vũ, động viên tinh thần rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao năng suất hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, việc tổ chức hội thao tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành được giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương, đơn vị; tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quá trình hình thành, phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự, nhất là những đóng góp trong công tác thi hành án dân sự nói chung và của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 77 năm qua.

Nội dung hội thao, gồm: 04 nội dung, trong đó gồm: Môn Bóng chuyền Nam 3 người; bóng chuyền Nữ 3 người; Môn cầu lông có 5 nội dung: Đơn Nam, đơn Nữ, đôi Nam, đôi Nữ và đôi Nam, Nữ; Môn kéo co và Môn nhảy bao bố. Thời gian tổ chức Hội thao 02 ngày, dự kiến vào giữa tháng 7/2023. Cục thi hành án dân sự tỉnh đã giao cho Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham mưu giúp Cục trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục, Ban Tổ chức Hội thao chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thao đảm bảo theo đúng mục đích và yêu cầu đề ra./.

                                                                             Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: