Sign In

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

19/01/2023

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

 

Nhân dịp năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền Quý Mão, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm 2022, đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của thế giới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội với những định hướng, quyết sách quan trọng, kịp thời, sự điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những nỗ lực, đóng góp quý báu của các đồng chí. 
Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với Bộ, ngành Tư pháp, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. 
Trong mùa xuân mới với những mục tiêu, động lực mới, tôi tin tưởng rằng, bằng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu Ngành, yêu nghề, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 
 Kính chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!       

 
Thân ái,
Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: