Sign In

Đảng viên, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII (05/12/2023)

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 16.242 điểm cầu, với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp lệ tháng 11 năm 2023 (21/11/2023)

Chiều ngày 20/11/2023, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức họp lệ tháng 11 năm 2023. Tham dự có đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ, tất cả đảng viên trong Chi bộ và 03 đảng viên mới được điều động về Cục Thi hành án dân sự.  

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023 (12/10/2023)

Căn cứ Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 02/8/2023 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Kế hoạch số 161-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.
Sáng ngày 11/10/2023, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023. Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Châu Yêu - Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối, thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, giai đoạn 2021 – 2025; đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ và tất cả đảng viên trong Chi bộ.  

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tổ chức trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức (17/07/2023)

Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2023, trong kỳ sinh hoạt Chi bộ tháng 7/2023, Chi ủy Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy cấp trên đối với 01 đảng viên dự bị của Chi bộ.

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 (26/05/2023)

Ngày 25/5/2023, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phan Thị Mỹ Trang, Đảng ủy viên/Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, đồng chí Đặng Hữu Ninh, chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khanh, Bí thư Chi bộ/Phó Cục trưởng Cục THADS, đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Bí thư Chi bộ/Cục trưởng Cục THADS và 22/24 đảng viên Chi bộ.

Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (17/05/2023)

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Bông Sen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến đến 219 điểm cầu trong tỉnh. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tham dự tại điểm cầu trực tiếp, các đảng viên tham dự tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” (18/02/2023)

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Bông Sen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” bằng hình thực thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 224 điểm cầu với gần 31.900 cán bộ, đảng viên tham dự. Cục Thi hành án dân sự tham dự tại điểm cầu Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh với sự tham dự của tất cả đảng viên, công chức và người lao động.

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022 (03/11/2022)

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 99-KH/ĐUK ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Chiều ngày 02/11/2022, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022. Tham dự Hội nghị có đ/c Đặng Hữu Ninh - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, giai đoạn 2021 – 2025; đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ và tất cả đảng viên trong Chi bộ.  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục tổ chức họp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/2022)

        Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, giá trị văn hóa con người Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), chiều ngày 19/10/2022 tại Hội trường A – Cục THADS đã tổ chức họp mặt cho tất cả công chức, người lao động là nữ của các cơ quan THADS trong tỉnh Đồng Tháp.
Các tin đã đưa ngày: