Sign In

Lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông và làng ANéh, xã Ia Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

28/03/2024

Ngày 26/3/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Vê, huyện Chư Prông và làng A Néh, xã Ia Vê tổ chức thành công lễ kết nghĩa giữa Chi cục Thi hàng án dân sự huyện Chư Prông và làng A Néh, xã Ia Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 
     Thực hiện Quyết định số 1181-QĐ/HU ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Huyện ủy Chư Prông về việc phân công các phòng ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể huyện kết nghĩa với thôn, làng các xã và Chỉ thị số 14-CT/HU, ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

      
     Quan cảnh buổi lễ ký kết
     Tại buổi lễ hai bên đã ký Giao ước kết nghĩa nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, hiểu biết, giúp đỡ giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông với đồng bào làng A Néh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực xây dựng thôn, làng ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; chủ động ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng hệ thống chính trị ở xã, thôn, làng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả ảnh: Chi cục THADS huyện Chư Prông
Theo Dương Thị Bích Vân - Chi cục THADS huyện Chư Prông

Các tin đã đưa ngày: