Sign In

TẬP HUÂN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

08/07/2020

          Thực hiện Quyết định số 955/QĐ-BTP ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp, ngày 02/7/2020, tại thành phố Đà Nẵng Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn, triển khai văn bản mới về nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, các sở, ban ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số cơ quan, sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của một tỉnh lân cận
          Tại Lớp tập huấn, lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước đã truyền đạt nội dung chuyên sâu của 5 chuyên đề gồm: Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; Nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người thiệt hại thực hiện yêu cầu bồi thường nhà nước; Kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường và nghiệp vụ về trách nhiệm hoàn trả. Ngoài ra, trong quá trình tấp huấn nghiệp vụ, Cục Bồi thường Nhà nước cũng đã tổ chức trao đổi, thảo luận và thực hiện giải đáp một số vướng mắc phát sinh trong thực tế khi thực hiện việc bồi thường nhà nước của một số cơ quan địa phương.    
          Thông qua Lớp tập huấn, các lãnh đạo cơ quan, công chức tham dự đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ bồi thường nhà nước. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, cơ quan có chức năng liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước, góp phần đảm bảo công tác bồi thường nhà nước tại địa phương được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo qui định; quyền, lợi ích của công dân, tổ chức có liên quan đến việc bồi thường nhà nước được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.
                                                                                       Theo Nguyễn Hữu Đức – Phòng Kiểm tra GQKNTC      

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: