Sign In

CỤC TRƯỞNG CỤC THADS TỈNH GIA LAI TRỰC TIẾP ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ PLEIKU TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020

15/05/2020

CỤC TRƯỞNG CỤC THADS TỈNH GIA LAI TRỰC TIẾP ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ PLEIKU TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020
     Chiều ngày 07/5/2020, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku. đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, chấp hành viên, công chức người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc đôn đốc, chỉ đạo Chi cục hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ  được giao năm 2020.
     Sau khi nghe đồng chí Vũ Văn Quyền – Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Pleiku và các Chấp hành viên báo cáo việc thi hành án theo đơn yêu cầu, những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc phải thi hành có giá trị lớn, án Tín dụng Ngân hàng. Các đồng chí trong Đoàn tham gia ý kiến thảo luận, nêu các biện pháp tháo gỡ cho Chi cục, đề nghị Chi cục tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành vụ việc có giá trị lớn, án Tín dụng, Ngân hàng và việc thi hành chủ động thu cho Ngân sách nhà nước hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.
     Kết thúc buổi làm việc đồng chí Đào Trọng Giáp kết luận chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku thực hiện cụ thể:
     Thứ nhất. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tự học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật văn bản mới để áp dụng tổ chức thi hành án đúng pháp luật; từng chấp hành viên phải xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành cụ thể đúng tiến độ, báo cáo kết quả về Văn phòng Cục theo dõi.
     Thứ hai. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Pleiku; làm tốt công tác tham mưu Ban chỉ đạo THADS thành phố hoạt động có hiệu quả, chủ động đề xuất BCĐ Thi hành án dân sự họp giải quyết và thống nhất hướng xử lý vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác phối hợp liên ngành, phối hợp các cơ quan liên quan để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong tổ chức thi hành án.
     Thứ ba. Làm tốt công tác rà soát, phân loại án, tổng hợp báo cáo số liệu chính xác, đảm bảo trung thực đúng quy định thông tư 06 về báo cáo thống kê; xây dựng Kế hoạch thực hiện dứt điểm công tác lưu trữ hồ sơ theo luật định, dự trù kinh phí cho việc chỉnh lý hồ sơ lưu trữ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
     Thứ tư. Nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.
     Thứ năm. Báo cáo Cục các vụ việc liên quan đến công tác xác minh tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất và các vụ việc có tranh chấp phải đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
     Cuối buổi làm việc đồng chí Cục trưởng biểu dương những kết quả tập thể, công chức đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua, phê bình những hạn chế tồn tại. Chúc tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục sức khỏe – hạnh phúc, đoàn kết - thống nhất, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020


Theo Trần Văn Phong-CVP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: