Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2020

14/07/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2020
      Thực hiện Kế hoạch số 2150/KH-TCTHADS ngày 01/7/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự; Kế hoạch số 853/KH-CTHADS ngày 08/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về việc tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự và tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020.
      Chiều ngày 13/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai; các đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Quốc Tùng, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Đình Hưng; Lãnh đạo của 17 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng cán bộ, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
      Ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Để ôn lại chặng đường phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai nói riêng, đánh dấu chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự. Đây là dịp quan trọng để các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước tổ chức ôn lại truyền thống vẻ vang và động viên khích lệ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp thu, kế thừa và phát huy truyền thống, đề ra những phương hướng, giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
      Gắn với buổi tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự, Cục THADS tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020. Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác THADS 9 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm. 
      Kết quả đạt được trong 9 tháng cụ thể:
      - Về việc, đã thi hành xong 5.535 việc (trong số có điều kiện thi hành), đạt tỷ lệ 57,94%. Về tiền, đã thi hành xong 143.960.189 ngàn đồng (trong số có điều kiện thi hành), đạt tỷ lệ 19,13%.
      - Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra và tự kiểm tra đi vào thực chất, hiệu quả; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì.
      - Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức và người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời.
      Tuy nhiên, Báo cáo sơ kết đã nhận diện và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, thiếu chủ động tìm ra các biện pháp thích hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; chưa đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, kết quả giải quyết án đạt tỷ lệ chưa cao.
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, kết quả đạt được trong 9 tháng qua của đội ngũ cán bộ, công chức toàn cơ quan THADS tỉnh, đồng chí  cũng đề nghị trong 3 tháng còn lại của năm 2020 các đơn vị tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm; xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh giao.
      Tại Hội nghị, Cục trưởng đã trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 9 tháng đầu năm 2020; Tặng Giấy khen cho 03 cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020 đã thực sự động viên, khích lệ cán bộ, công chức THADS tỉnh Gia Lai phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
Hồ Tiền
Một số hình ảnh buổi toạ đàm:

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: