Sign In

Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Chư Pưh thực hiện giám sát tình hình thực hiện pháp luật về công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh.

05/09/2022

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-HĐND ngày 19/5/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Kế hoạch số 52/KH-ĐGS ngày 19/5/2022 của HĐND huyện.

Sáng ngày 30/8/2022, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Quyết định và Kế hoạch. Theo đó Đoàn giám sát do đồng chí Đồng chí Đặng Lê Minh, trưởng Ban pháp chế HĐND huyện - trưởng đoàn; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện - phó đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện – làm thành viên; tham gia Đoàn còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, UBTMTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Tư pháp huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND huyện.
Tại buổi giám sát Đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện, đồng chí Lê Văn Minh- Phó Chi cục trưởng đã báo cáo tình hình thực hiện pháp luật trong công tác thi hành án dân sự và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện trong năm 2021.
Sau khi nghe Báo cáo, ý kiến giải trình của tập thể lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, công chức Chi cục và các ý kiến thảo luận của thành viên trong đoàn giám sát. Đồng chí Đặng Lê Minh – trưởng đoàn đã biểu dương kết quả công tác thi hành án dân sự mà tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã đạt được, bên cạnh đó cũng yêu cầu tập thể Chi cục thi hành án dân sự khắc phục những khó khăn vướng mắc, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2022./.

Tác giả ảnh: Chi cục THADS huyện Chư Pưh

Các tin đã đưa ngày: