Sign In

LÃNH ĐẠO CỤC THADS TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC VỚI BCĐ THADS HUYỆN CHƯ SÊ.

07/03/2019

LÃNH ĐẠO CỤC THADS TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC VỚI BCĐ THADS HUYỆN CHƯ SÊ.
      Chiều ngày 01/3/2019, tại hội trường UBND huyện Chư Sê. Đoàn công tác Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai do đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo THADS huyện và tập thể lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê. Ban chỉ đạo THADS có đồng chí Nguyễn Hồng Linh- Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban, với sự tham gia đại diện lãnh đạo VKSND huyện, TAND huyện, Công an huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự.
      Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Định – Chi cục trưởng Chi cục THADS- Phó BCĐ THADS huyện Chư Sê báo cáo kết quả thi hành án 4 tháng đầu năm 2019, các vụ việc phải thi hành có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ THADS huyện có ý kiến chỉ đạo Chi cục:
      1. Với thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, vai trò Chi cục trưởng đồng thời là Phó ban chỉ đạo THADS huyện; đề nghị Chi cục THADS huyện tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc có khó khăn, vướng mắc hiện tại cụ thể theo từng nhóm vấn đề báo cáo BCĐ, Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện để BCĐ họp và chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp giải quyết; chủ động báo cáo ngay với BCĐ các việc mới phát sinh vướng mắc tại địa phương để BCĐ kịp thời chỉ đạo.
      2. Tập thể lãnh đạo Chi cục THADS huyện tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ngành và địa phương giao năm 2019.
      Thành viên Đoàn công tác Cục tham gia ý kiến thảo luận, nêu các biện pháp tháo gỡ cho Chi cục và đề nghị Chi cục tập trung thi hành các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hang và các việc chủ động thu cho Ngân sách nhà nước để năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu Cục giao.
 
      Kết thúc buổi làm việc đồng chí Đào Trọng Giáp kết luận chỉ đạo Chi cục huyện Chư Sê hoàn thành các chỉ tiêu Cục giao năm 2019 cụ thể:
      Thứ nhất. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tự học hỏi nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật văn bản mới để áp dụng, chấp hành kỷ luật công vụ nghiêm. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành từng tháng cụ thể báo cáo kết quả, tiến độ về Văn phòng Cục theo dõi.
      Thứ hai. Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, đồng thời làm tốt công tác phối hợp các ngành liên quan, sớm giải quyết những vướng mắc phát sinh khi thi hành các vụ việc.
      Thứ ba. Làm tốt công tác rà soát, phân loại án để xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành; Cần tập trung mọi nguồn lực, sử dụng đồng bộ các biện pháp để thi hành nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng và thu cho Ngân sách nhà nước.
      Thứ tư. Tham mưu Ban chỉ đạo THADS huyện hoạt động có hiệu quả. Báo cáo cụ thể từng nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc để BCĐ họp chỉ đạo tháo gỡ; Khi tổ chức thi hành án có phát sinh khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay cho Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, BCĐ Thi hành án dân sự huyện để kịp thời chỉ đạo phối hợp và thống nhất hướng xử lý dứt điểm.
      Thứ năm. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp kéo dài.
      Cuối buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng chúc đồng chí Trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí Lãnh đạo VKSND, TAND, Công an huyện sức khỏe-hạnh phúc, chúc tập thể lãnh đạo, công chức người lao động của Chi cục sức khỏe-hạnh phúc, đoàn kết-thống nhất và hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2019./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: