Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

01/02/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.
              Chiều ngày 29/01/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Lãnh đạo Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng thuộc Cục và toàn thể Cán bộ công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh. 
Đồng chí Văn Đình Minh và đồng chí Phạm Văn Trung chủ trì Hội nghị
 
            Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Trung, Phó cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của cơ quan; kết quả hoạt động của Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Đồng chí Phạm Văn Trung báo cáo kết quả công tác năm 2020
Đồng chí Phạm Văn Trung báo cáo kết quả công tác năm 2020
 
          Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng lớn đến công tác thi hành án dân sự, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn thể CBCC trong toàn ngành, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là kết quả về thi hành án.
          Về việc: năm 2020 toàn ngành THADS Hà Tĩnh phải thi hành 4.870 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 4.359 việc; số chưa có điều kiện là 511 việc. Kết quả: đã thi hành xong 3.919 việc, đạt tỉ lệ 89,91%, so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 7,9% và xếp thứ 10 trong toàn quốc tỷ lệ thi hành xong về việc.
          Về tiền: Tổng số phải thi hành là 316 tỷ 974 triệu 977 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 171 tỷ 310 triệu 670 nghìn đồng; Số chưa có điều kiện là 145 tỷ 664 triệu 309 nghìn đồng. Kết quả, đã thi hành xong 96 tỷ 126 triệu 762 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 56,11% , vượt 18,11% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao
          Hoạt động của Ban chấp hành công đoàn ngày càng có hiệu quả, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các Đoàn viên công đoàn. Tại Hội nghị BCH Công đoàn cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo trong mỗi CBCC, ra sức phấn đấu và công hiến cho sự nghiệp chung của ngành THADS Hà Tĩnh.
           Hội nghị cũng được nghe báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 và bầu ban Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2021 -2022; 
Các đại biểu tham gia thảo luân sôi nổi tại Hội nghị
ÁASDS
Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi tại Hội nghị
 
             Hội nghị đã tổ chức thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị về một số nội dung quan trọng như: Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ, việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động; các khoản chi liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; các khoản chi công tác, chi thu nhập tăng thêm và các giải pháp thực hành tiết kiệm năm 2021.
122323332
Đồng chí Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị
            Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Văn Đình Minh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng nhận định: Hội Nghị cán bộ công chức và người lao động Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, khoa học, cởi mở, đúng quy định. Tại Hội nghị, cán bộ, công chức và người lao động đã có nhiều ý kiến phát biểu nhằm xây dựng hoạt động của Cục THADS ngày càng phát triển hơn.
          Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành công đoàn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và cụ thể hóa trong Nghị quyết Hội nghị, các quy chế, quy định của cơ quan, đồng thời cũng đã đánh giá cao kết quả công tác năm 2020 của toàn ngành THADS Hà Tĩnh, các tổ chức và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2020.
ẤCCSACAC
Đồng chí Văn Đình Minh - Cục trưởng bế mạc Hội nghị

            Bước tiếp những thắng lợi của năm 2020, đồng chí Cục trưởng kêu gọi tập thể Lãnh đạo Cục và toàn thể CBCC, người lao động trong đơn vị khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2021. /.
         
                                                                                                          Tin từ Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: