Sign In

Thi hành án huyện Long Mỹ rút ngắn thời gian xác nhận kết quả thi hành án dân sự

15/07/2021

Thi hành án huyện Long Mỹ rút ngắn thời gian  xác nhận kết quả thi hành án dân sự
Những năm qua, việc cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật luôn được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ quan tâm thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân trong quá trình giải quyết công việc và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-CTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc cải cách hành chính của các Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ đã tăng cường cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Thay đổi rõ nét nhất trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ là đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến xác nhận kết quả thi hành án của đương sự, sẽ được nhận kết quả trong ngày nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi tạo sự thuận lợi nhất, hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian của cá nhân, tổ chức khi đến xác nhận kết quả thi hành án, đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, giúp cho việc giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện.

Xác định bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục THADS là đầu mối để tiếp công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Chi cục; tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; nhận, chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn có liên quan để giải quyết theo đúng quy trình và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ đã bố trí 01 công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nắm vững các quy định về pháp luật, nắm vững quy trình thủ tục giải quyết công việc; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; tác phong thái độ chuẩn mực, khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, cơ quan, tổ chức thông qua công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác giải quyết thủ tục hành chính để tuyên truyền về CCHC của đơn vị.

Đồng chí Phan Diễm Phúc - Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ chia sẻ: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao bản thân mỗi công chức, người lao động phải tích cực tự học tập, nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật nhằm nâng cao được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các lớp tập huấn của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh tổ chức với tinh thần tập trung, nghiêm túc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự chuẩn mực, lịch sự trong giao tiếp, đối thoại với người dân và doanh nghiệp; kịp thời giải thích, hướng dẫn khi người dân không hiểu các vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc, qua đó tạo sự đồng thuận từ phía Nhân dân.
 

 Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ nói: Lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt trong công chức và người lao động chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định đặc biệt là công tác CCHC. Có thể nói việc xác nhận kết quả thi hành án có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết đối với người phải thi hành án. Đây là một căn cứ chứng minh người phải thi hành án đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự; không chỉ là căn cứ để thực hiện việc xét giảm hình phạt tù có thời hạn, xóa án tích…mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bên đương sự tham gia vào các giao dịch mới như: giao kết hợp đồng, xuất cảnh, vay nợ, thế chấp, cầm cố tài sản…kết quả đạt được tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ đã xác nhận kết quả thi hành án dân sự  được 14 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng hạn theo Mô hình cải cách hành chính trong thời hạn 01 ngày. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Bên canh đó việc cung cấp thông tin xác nhận kết quả thi hành án chính xác, kịp thời, nhanh chóng còn tạo mối quan hệ hỗ trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt quy chế phối hợp các ban ngành.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện mô hình còn gặp một số khó khăn nhất định: khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, thời gian quy định của mô hình cải cách hành chính, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi công chức phụ trách phải nổ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ.

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình cải cách hành chính của đơn vị trong thời gian tới, lãnh đạo đơn vị đã đề ra những phương hướng và nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC nhận thức sâu về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc CCHC trong tình hình mới hiện nay.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về CCHC, nâng cao và tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức của công chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Thứ ba, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và động viên tinh thần để giúp cho công chức làm tốt công tác CCHC tại đơn vị ngày tốt hơn.

Cuối cùng, kịp thời đánh giá khen thưởng đúng quy định.
                                                                                             Ngọc Diện
                                                                Chi cục THADS huyện Long Mỹ

Các tin đã đưa ngày: