Sign In

Vị Thủy: Tiếp đoàn trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

05/04/2021

Vị Thủy: Tiếp đoàn trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang
Sáng, ngày 02 tháng 4 năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tiếp Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 13/QĐ-VKS-P8 ngày 09/3/202 và Kế hoạch số 07/KH-VKS-P8 của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hậu Giang về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2021.
Nội dung kiểm sát: Kiểm sát việc thực hiện hoạt động thu, quản lý và thanh toán các khoản tiền thu, nộp và sử dụng phí thi hành án dân sự (THADS).

Đoàn kiểm sát có ông Trần Văn Thiện - Kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Trưởng đoàn giám sát và đại diện các phòng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Tiếp Đoàn có ông Trương Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện cùng các Chấp hành viên, Kế toán trưởng và thư ký cùng dự.

Ông Trương Hùng Cường Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả thu, quản lý và thanh toán các khoản tiền thu, nộp và sử dụng phí thi hành án. Thực hiện Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 74/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 9 thông tư 216/2016/TT-BTC được ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính, Chi cục đã kịp thời ra các Quyết định thu phí đối với người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo Bản án, Quyết định của Tòa án tuyên có hiệu lực pháp luật đồng thời trích nộp đầy đủ đảm bảo đúng theo quy định, bên cạnh cũng nêu ra những khó khăn của đơn vị trong việc thu phí thi hành án.

Qua 01 (một) ngày làm việc trực tiếp kiểm sát Đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị đảm bảo hoạt động thu, quản lý và thanh toán các khoản tiền thu, nộp và sử dụng phí thi hành án dân sự đúng trình tự thủ tục, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, đồng thời cung cấp đầy đủ sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan, quyết định thu phí đúng theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Trương Hùng Cường Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát đã chỉ ra và trong thời gian tới đơn vị sẽ phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Ngọc Hân
Chi cục THADS huyện Vị Thủy

Các tin đã đưa ngày: