Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

20/07/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Vị Thủy là huyện nông thôn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, mua bán nhỏ. Phần lớn người dân nơi đây làm nghề trồng lúa và nuôi cá, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Những năm qua do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, việc thu nhập của người dân nơi đây cũng gặp nhiều khó khăn, hàng hóa sản xuất giá cả bấp bênh, làm ăn bị thua lỗ, nợ ngân hàng phát sinh ngày càng nhiều, mất khả năng chi trả. Vị Thủy, tuy địa bàn không rộng nhưng tiếp giáp với nhiều huyện trong tỉnh, là địa bàn phức tạp với án hình sự xếp thứ hai toàn tỉnh, từ đó nhận thức của người dân về công tác Thi hành án dân sự vẫn còn hạn chế. Án thụ lý 09 tháng đầu năm tăng tăng 184 việc (27,79%) so với cùng kỳ, về tiền tăng 17.527.236.000 đồng (44,44%) so với cùng kỳ.     
Trong năm qua, công tác thi hành án dân sự luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đặc thù của công việc như: thái độ trốn tránh, chây ỳ trong việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo nhằm kéo dài thời gian thi hành án… Hiện nay, tài sản kê biên bán đấu giá nhiều lần không có người mua dẫn đến án tồn đọng, kéo dài. Thực tế cho thấy công tác THADS là lĩnh vực khá phức tạp, nhạy cảm và người làm công tác này chịu nhiều rủi ro, áp lực công việc nhưng chưa có chính sách bảo vệ.

Trước những khó khăn thực tế phát sinh, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong năm qua và xác định đúng tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn, hạn chế. Công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở vừa khắc phục những hạn chế, tồn tại thời gian qua; tăng cường công tác giải quyết án, hạn chế án tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đối với những vụ việc phức tạp, Thủ trưởng đơn vị yêu cầu từng chấp hành viên cần phải nắm chắc hồ sơ, phối hợp lấy ý kiến các ngành có liên quan, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các bên đương sự từ đó đi sâu vào công tác dân vận, giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành nhằm hạn chế thấp nhất việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Kết quả 9 tháng đầu năm 2021 đơn vị chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 05 trường hợp (giảm 14 trường hợp so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, Thủ trưởng đơn vị luôn quan tâm, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của từng Chấp hành viên, tăng cường công tác rà soát án, hạn chế án tồn đọng kéo dài; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; cùng với sự nổ lực, phấn đấu của đội ngũ công chức và người lao động, công tác THADS 9 tháng năm 2021 đạt được kết quả khá khả quan về việc đạt 72,40%, về tiền đạt 45,80% (vượt 5,70%). Đơn vị còn quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, trước hết là kỹ năng hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, người lao động.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, đơn vị quán triệt thực hiện đến toàn thể công chức và người lao động, đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó tạo động lực cho công chức và người lao động phấn đấu, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương hướng những tháng cuối năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện với quyết tâm cao. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS huyện những vụ án khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình chính trị tại địa phương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, góp phần thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Ngọc Hân
Chi cục THADS huyện Vị Thủy

Các tin đã đưa ngày: