Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy thành lập hội đồng hủy biên lai phí, lệ phí

20/10/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy thành lập hội đồng hủy biên lai phí, lệ phí
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc thu hồi, hủy biên lai còn tồn chưa sử dụng đến hết ngày 30/9/2021. Sáng, ngày 19/10/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy thành lập Hội đồng hủy biên lai phí, lệ phí còn tồn chưa sử dụng hết tại đơn vị.

Ông Trương Hùng Cường Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy - Tổ trưởng thông qua Quyết định số 274/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021 về việc thành lập Hội đồng hủy biên lai phí, lệ phí của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy. Thành viên hội đồng tiến hành rà soát, thống kê số lượng các loại biên lai chưa sử dụng hết cần hủy, biên lai phí, lệ phí còn tồn sau ngày 30/9/2021 không còn phù hợp theo quy định tại Thông tư số 78/2020//TT-BTC ban hành ngày 14/8/2020 và Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ tư pháp về việc ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng biên lai thu tiền thi hành án.

Hội đồng tiến hành việc tiêu hủy bằng phương pháp cắt góc phải toàn bộ số Biên lai phí, lệ phí còn tồn chưa sử dụng hết sau ngày 30/9/2021 với tổng số 31 quyển tương ứng với 1.163 biên lai tồn.

Quy trình hủy biên lai phí, lệ phí được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang và thực hiện đúng theo quy trình, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Ngọc Hân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: