Sign In

Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Ngã Bảy công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy

09/05/2023

Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Ngã Bảy công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy
 Ngày 08/5/2023 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tiếp Đoàn làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy do bà Ngô Thị Tám - Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn đến công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy
Thay mặt đoàn, bà Ngô Thị Tám công bố Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 17/4/2023 của Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Ngã Bảy về việc trực tiếp kiểm sát và triển khai kế hoạch kiểm sát trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023.

Trên cơ sở nội dung Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, ông Trần Nghĩa Hiệp - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy báo cáo trước Đoàn kiểm sát về kết quả thu, chi tiền thi hành án, các khoản đăng nộp ngân sách nhà nước từ ngày 01/4/2022 đến 30/3/2023 theo yêu cầu của Đoàn.
 

Đoàn kiểm sát đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm và công tác chuẩn bị báo cáo, cung cấp số liệu, chứng từ, biên lai, sổ sách để phục vụ cho hoạt động kiểm sát được thuận lợi.
 
                                                   Mỹ Hạnh – Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy

Các tin đã đưa ngày: