Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tiếp Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ

12/09/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tiếp Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Điều 12 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014). Sáng ngày 12/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ tiến hành kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự theo Kế hoạch số 59/KH-VKS-TXLM ngày 17/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ.
Đoàn kiểm sát được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-VKS-TXLM ngày 17/6/2022 do ông Lâm Văn Tý – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra gồm các kiểm sát viên bà Nguyễn Mỹ Diện, bà Lưu Thị Kim Chúc và bà Phạm Thị Bích Thuận. Nội dung kiểm sát đối với: Hồ sơ thi hành xong, hồ sơ đang thi hành án, hồ sơ chưa có điều kiện thi hành, hồ sơ hoãn thi hành án từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/6/2022 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận đã kiểm sát từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/5/2022. Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành làm việc trong 07 ngày theo kế hoạch đã đề ra, việc kiểm sát nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Tiếp đoàn kiểm sát có ông Đinh Thế Hiệp - Chi cục trưởng, ông Phạm Thành Thoại - Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ và Chấp hành viên của đơn vị. Sau khi nghe ông Lâm Văn Tý thông qua Kế hoạch và Quyết định kiểm sát, ông Đinh Thế Hiệp thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án, công tác phân loại án và chỉ đạo Chấp hành viên cung cấp đầy đủ hồ sơ thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.
Hoàng Hưng
Chi cục THADS TX. Long Mỹ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: