Sign In

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS tỉnh Hậu Giang

11/05/2021

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Công văn số 1483/TCTHADS-VP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tiếp tục tập trung quán triệt đối với công chức và người lao động đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 178/CTHADS-VP ngày 07/5/2021 của Cục THADS tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để bảo đảm việc phòng dịch tại đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch Covid-19, các chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo của các cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid-19 để điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, các hoạt động kiểm tra, khảo sát tại địa phương cho phù hợp thực tiễn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để bảo đảm an toàn.

- Các đơn vị có trụ sở riêng có phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch tại cơ quan.

- Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: