Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 05 tháng đầu năm 2021

19/03/2021

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án  hành chính 05 tháng đầu năm 2021
Nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện chỉ tiêu THADS và theo dõi THAHC trong 05 tháng đầu năm 2021 trên toàn hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh, đồng thời để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, để làm cơ sở cho lãnh đạo Cục THADS tỉnh có định hướng chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành giao trong năm 2021 đạt kêt quả cao nhất.
Được sự thống nhất của tập thể lãnh đạo Cục, sáng ngày 19/3/2021 Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 tháng đầu năm 2021. Đến dự và chủ trì hội nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh ông Lê Phước Toàn, cùng với sự tham dự của 02 đồng chí Phó Cục trưởng, cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại hội nghị ông Lê Văn Nam - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong 05 tháng đầu năm đã giải quyết xong 2.073 việc, đạt tỷ lệ 37,10% (cao hơn 53 việc so với cùng kỳ), về giá trị giải quyết xong 75.683.482.000đ, đạt tỷ lệ 13,69% (cao hơn 6.627.608.000đ so với cùng kỳ). Kết quả giải quyết về việc, tiền cao hơn so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ giải quyết xong của 05 tháng đạt còn thấp so với tỷ lệ bình quân của năm 2021 được ngành giao.

Kết quả thi hành án đạt tỷ lệ thấp do nhiều nguyên nhân gồm chủ quan, khách quan. Trong đó, tập trung vào các nguyên nhân như sau: Trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 kéo dài, các hoạt động kê biên, cưỡng chế theo quy định không được triển khai thực hiện, các cơ quan THADS tập trung cho công tác vận động thuyết phục là chủ yếu nên kết quả đạt được vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra; lượng án liên quan đến tín dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn nhưng chưa có chuyển biến tích cực; tài sản kê biên bán đấu giá không có người mua; người phải thi hành án đa phần đang chấp hành hình phạt tù thường không có tài sản để thi hành án; tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp cũng là nguyên nhân dân đến những hạn chế về kết quả thi hành án của các Chi cục THADS trực thuộc; đồng thời chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,…
 
 

 
Để nâng cao được kết quả thi hành án trong thời gian tới các cơ quan THADS tỉnh Hậu Giang tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:
   - Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với công chức, người lao động trong toàn hệ thống THADS của tỉnh.
   - Tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ cho đội ngũ công chức và người lao động trong toàn tỉnh.
   - Tích cực thực hiện việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các Phòng chuyên môn và các Chi cục THADS trực thuộc.
   - Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
   - Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 
   - Chủ động trong công tác xác minh và phân loại án đảm bảo chính xác để giải quyết.
 
Tại Hội nghị ông Lê Phước Toàn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận và biểu dưỡng những Chi cục THADS có thành tích cao, quyết liệt tổ chức thi hành án trong 05 tháng đầu năm 2021, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Đồng thời, phê bình những đơn vị đạt tỷ lệ giải quyết xong về việc và giá trị thấp, cần phải quan tâm, sâu sát công việc hơn nữa để nâng cao được tỷ lệ thi hành án trong thời gian tới.
 
Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
Kết luận tại Hội nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt giải quyết những vấn đề chung của toàn hệ thống; cụ thể các mặt công tác hành chính, văn thư, công tác tổ chức cán bộ, công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, công tác kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Phòng chuyên môn và Chi cục THADS trực thuộc
Hữu Huy
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: