Sign In

Cục THADS tỉnh kiểm tra việc tổ chức thi hành các hồ sơ thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

27/02/2023

Cục THADS tỉnh kiểm tra việc tổ chức thi hành các hồ sơ thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 12/01/2023 ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang. Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra tại 03 Chi cục THADS trực thuộc.
Theo Kế hoạch Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra từ ngày 23/02 đến ngày 02/3/2023 tại Chi cục THADS thành phố Vị Thanh, Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp và Chi cục THADS huyện Châu Thành, việc kiểm tra nhằm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm những trường hợp Chấp hành viên chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Toà án.
 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại các đơn vị, Cục THADS tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả việc tổ chức thi hành các hồ sơ có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
Hữu Huy

Các tin đã đưa ngày: