Sign In

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

14/12/2016

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự  tỉnh Hậu Giang
     Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, giao kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 14 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

     Ông Sơn Duy Oai – Cục trưởng THADS tỉnh Hậu Giang - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tham dự Hội nghị được thừa ủy nhiệm của đồng chí Lữ Văn Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban  chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thông qua báo cáo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
     Trong năm 2016 Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã có 19 cuộc họp Ban Chỉ đạo, tháo gỡ 51 vụ việc (tỉnh 01 cuộc, 04 việc; các huyện, thị xã, thành phố 18 cuộc, 47 vụ việc). Trong đó, các cơ quan liên ngành Tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia với Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện 08 cuộc để xử lý 15 vụ việc.

     Nhờ có sự chỉ đạo tập trung, sự phối hợp thực hiện cưỡng chế trong THADS với 101 vụ việc có huy động lực lượng được thực hiện có kết quả, hạn chế điểm nóng phát sinh.
 
    
     Dưới sự định hướng của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp – Tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác phối hợp và triển khai hoạt động THADS tại địa phương được thông suốt hơn (hiện có 08 Quy chế, 01 Kế hoạch phối hợp liên ngành có liên quan đến công tác THADS), trong đó có những quan hệ phối hợp đáng chú ý như sau:

     - Phối hợp giữa cơ quan THADS với chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý đất đai trong việc tống đạt các thủ tục thi hành án, xác minh điều kiện, tài sản, niêm yết thông tin không có điều kiện... của người phải thi hành án.
     - Với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, Ban Giám thị trại giam, trại tạm giam trong việc động viên, thuyết phục người phải thi hành án là phạm nhân hoặc gia đình họ thi hành phần trách nhiệm dân sự, qua đó đã thu được số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, giải quyết xong được 393 việc thi hành án, góp phần khắc phục các thiệt hại cho người phải thi hành án và phục vụ cho công tác giảm án, đặc xá.
     - Phối hợp liên ngành xét miễn, giảm các khoản thu ngân sách 26 việc với số tiền hơn 58 triệu đồng, phối hợp định hướng xử lý các vụ việc án tuyên không rõ, khó thi hành, các vụ thi hành án trọng điểm tồn đọng lâu năm làm giảm đáng kể đối với các loại này (hiện chỉ còn 05 vụ việc thuộc diện trọng điểm tồn đọng lâu năm, 03 vụ việc án tuyên không rõ).
     - Trong năm, các cơ quan THADS đã cung cấp 715 thông tin về lý lịch Tư pháp, tham gia cùng đoàn của Sở Tư pháp kiểm tra công tác này tại các địa phương; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang rà soát, định hướng, xử lý các vụ việc thi hành án có liên quan đến nợ tín dụng, ngân hàng của các cơ quan THADS trong tỉnh, trong năm đã xử lý được 63 vụ việc, thu được hơn 100 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 23,60% về việc và 49% về tiền), góp phần làm giảm nợ xấu.
     - Phối hợp với trường Trung cấp Luật Vị Thanh tư vấn pháp luật cho bà con huyện Long Mỹ, Châu Thành một số vấn đề pháp lý về cầm cố, mua bán đất nông nghiệp có liên quan đến tài sản xử lý để thi hành án.

     Về kết quả thi hành án: số việc đã giải quyết xong 6.367 việc, đạt 71,62%; số tiền đã thu và giải quyết được trên 121 tỷ, đạt tỷ lệ 33%; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giải quyết xong 51/51 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

     Kết quả đã đạt được nhờ sự tham tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; sự kết hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành ngày càng được nhịp nhàng hơn. Từ những kết quả đạt được Ban chỉ đạo đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 cụ thể như sau:
        Một là: Tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp phù hợp với Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016.
       Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017 (thi hành xong 71% về việc; 33% về tiền trên số có điều kiện thi hành; giảm 5,5% số việc, 3,5% số tiền có điều kiện chuyển sang kỳ sau).


     Đồng thời đã đề ra 04 giải pháp chủ yếu đề thực hiện nhiệm vụ:
        Một là, xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các thành viên.
       Hai là, tập trung lãnh đạo các cơ quan THADS cùng cấp:

       + Nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ lãnh đạo, quản lý.
       + Tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
       + Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoàn thiện Quy chế làm việc, phương thức lãnh chỉ đạo nội bộ, trong đó cần chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra đột xuất.
       + Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm.
       + Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công khai các hoạt động.

       Ba là, thực hiện tốt việc cấp kinh phí cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp.
      Bốn là, đề nghị các ngành, các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá thực tiễn việc thực hiện các công tác phối hợp.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: