Sign In

Cục THADS tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tài sản thi hành án đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không thành và bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá

12/03/2018

Cục THADS tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Chỉ đạo, giải quyết các vụ việc tài sản thi hành án đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không thành và bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá
     Nhằm rà soát, tổng hợp số liệu và có biện pháp chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tài sản thi hành án đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không thành và bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá;

     Kiểm tra tình hình, thực trạng các vụ việc tài sản thi hành án đã bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa thành. Trên cơ sở đó, đánh giá toàn diện về việc lựa chọn, ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án, phát hiện nhưng thiếu sót, nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản, giảm thiểu thấp nhất các vi phạm, thiếu sót trong lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng bán tài sản để thi hành án;

     Chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của đương sự, người mua tài sản đáu giá góp phần cơ quan thi hành án hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

     Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự; việc rà soát, phân loại, cập nhật, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thi hành án phải thực hiện nhanh chóng, cụ thể, có phương án giải quyết và thời gian hoàn thành, trách nhiệm người thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: