Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018

12/03/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án dân sự có liên quan  đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018
     Tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; góp phần kiềm giảm nợ xấu, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
     Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ các giải pháp; xác định mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể; Phát huy có hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang và các tổ chức tín dụng, ngân hàng; Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tính chủ động của tác thành viên Tổ công tác.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: