Sign In

Thông báo lịch phát sóng Chương trình “Cải cách hành chính nội dung về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự” vào lúc 18 giờ ngày 27/6/2017 (thứ Ba) trên Kênh Truyền hình Nhân dân

26/06/2017

Thông báo lịch phát sóng Chương trình “Cải cách hành chính nội dung về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự” vào  lúc 18 giờ ngày 27/6/2017 (thứ Ba)  trên Kênh Truyền hình Nhân dân
Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Kênh Truyền hình Nhân dân thuộc Báo Nhân dân thực hiện chương trình “Cải cách hành chính nội dung về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự”. Chương trình trên sẽ được phát sóng trên Kênh Truyền hình Nhân dân lúc 18 giờ ngày 27/6/2017 (thứ Ba) và được đăng tải trên website: www.nhandantv.vn.
Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo để toàn thể công chức, người lao động đón xem.
 

 

Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Kênh Truyền hình Nhân dân thuộc Báo Nhân dân thực hiện chương trình “Cải cách hành chính nội dung về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự”. Chương trình trên sẽ được phát sóng trên Kênh Truyền hình Nhân dân lúc 18 giờ ngày 27/6/2017 (thứ Ba) và được đăng tải trên website: www.nhandantv.vn.
Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo để toàn thể công chức, người lao động đón xem.
 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: