Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

18/12/2017

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Sáng ngày 15/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2018”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án; cùng toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
      Mở đầu Hội nghị, đồng chí Võ Văn Leo – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo báo cáo: Năm 2017, các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh ngành THADS Hậu Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Ngành, cấp Ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp, đặc biệt Chỉ thị 50-CT/TU ngày 11/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các ngành, các cấp trong tỉnh quán triệt, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác THADS, song cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức khi phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong nền kinh tế chưa khởi sắc. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ công chức và người lao động, công tác THADS trong tỉnh trong năm 2017 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ thi hành xong và tỷ lệ giảm tồn của số việc, số tiền đã đạt các chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Tư pháp giao (thi hành xong đạt 72,06%/70% về việc, 31,65%/30% về tiền; giảm tồn được 8,64% về việc và 7,67% về tiền); các chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấp hành pháp luật, tổ chức cán bộ cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.
 
      Trên cơ sở kết quả công tác THADS đã đạt được năm 2017, Báo cáo đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng chất lượng tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với vị trí việc làm, củng cố công tác tổ chức cán bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ, kỷ luật thực thi công vụ trong đội ngũ công chức, người lao động; Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, làm việc với đương sự; Chủ động xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế phát sinh điểm nóng về thi hành án; Niêm yết và công khai đầy đủ, kịp thời các quy định, thủ tục về thi hành án dân sự, tạo sự minh bạch công khai trong hoạt động, thực hiện tốt cơ chế một cửa tại Cục và các Chi cục THADS; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ...
 
      Tại Hội nghị, đại diện Chi cục THADS huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành và phòng Tổ chức cán bộ lần lượt thông qua các tham luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, những kết quả đã đạt được và chưa đạt được, giải pháp thực hiện và phương hướng phấn đấu trong năm sau, đặc biệt là công tác đánh giá, phân loại công chức trong thời gian qua. Hội nghị sôi nổi và thiết thực với nhiều ý kiến trao đổi của các Chi cục về việc phân bổ chỉ tiêu năm 2018 cho đơn vị mình. Hội nghị được tiếp nối bằng việc ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc nhằm phát huy sức sáng tạo của toàn thể công chức, người lao động trong các đơn vị, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Song song đó, còn tổ chức trao các quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp cho 07 công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch vừa qua.
 
   
     Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Sơn Duy Oai – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao những nổ lực và kết quả công tác của toàn thể công chức, người lao động trong ngành THADS Hậu Giang trong năm qua, đồng thời  cho biết việc đánh giá kết quả công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm tìm ra những nguyên nhân để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho việc tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Cục trưởng nhấn mạnh, để năm sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:
 
     Một là, các đồng chí lãnh đạo và các Chi cục cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác trọng tâm và các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng đề ra các biện pháp, giải pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án, giao cụ thể chỉ tiêu cho các Chấp hành viên.

     Hai là, chủ động làm công tác nắm tình hình để có biện pháp cụ thể, giải quyết kịp thời để bảo đảm thi hành các bản án đạt kết quả cao nhất.

     Ba là, quan tâm đến việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức của ngành, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác thi đua khen thưởng, tập trung nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn, đồng thời nâng được tinh thần, thái độ trong phục vụ công việc.

     Bốn là, việc tổ chức thi hành án lớn, phức tạp cần có sự phối hợp, định hướng chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp để có sự hỗ trợ, bảo đảm thi hành đạt kết quả, đồng thời không làm phát sinh điểm nóng.

     Năm là, rà soát, bổ sung biên chế làm việc của đơn vị, trong đó để tổ chức thực hiện, lãnh đạo phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong nội bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm, giải quyết tốt mối quan hệ tại đơn vị, chú trọng tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp có hướng giải quyết đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

     Cuối cùng, Cục trưởng gửi lời chúc đến toàn thể công chức, người lao động trong năm 2018 sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung mà lãnh đạo Bộ, lãnh đạoTổng cục và lãnh đạo địa phương đã quan tâm./. 
Ngọc Loan – VP Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: