Sign In

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG (Vị trí công chức thực hiện nhiệm vụ kế toán)

25/07/2019

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG (Vị trí công chức thực hiện nhiệm vụ kế toán)
THÔNG BÁO
Tiếp nhận công chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
 
Căn cứ nhu cầu vị trí công chức thực hiện nhiệm vụ kế toán tại các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thông báo tiếp nhận công chức cụ thể như sau:
1. Nhu cầu tiếp nhận
Đơn vị tiếp nhận: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (thực hiện nhiệm vụ kế toán tại 03 đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ).
Thẩm quyền quyết định việc tiếp nhận công chức: Tổng cục Thi hành án dân sự.
Số lượng cần tiếp nhận: 03 biên chế kế toán.
Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học tài chính, có chuyên môn trong lĩnh vực kế toán.
 2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn
2.1. Đối tượng
- Công chức (ưu tiên người có nhiều năm công tác trong lĩnh kế toán).
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);
- Đối với công chức cấp xã: Phải là kế toán trưởng của đơn vị cấp xã, có thời gian công tác từ 05 năm trở lên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn
Người đăng ký dự tuyển vào Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang phải có đủ các điều kiện sau:
(1). Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
(2). Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia;
(3). Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
(4). Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Bộ chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
(5). Có đủ sức khỏe bảo đảm công tác ổn định, lâu dài, phù hợp với công tác kế toán tại các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;
(6). Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển; có đủ tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ thông dụng trình độ B trở lên;
 (7). Có hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp theo quy định.
 2.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ gồm:
(1). Đơn xin chuyển về công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (viết tay);
(2). Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan đang công tác trong thời hạn 30 ngày hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(3). Bản sao các văn bằng chính chỉ (có công chứng);
(4). Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(5). Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định.
* Lưu ý:
Hồ sơ dự tuyển của mổi thí sinh được bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.
3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 25/7/2019 đến hết ngày 10/8/2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: số 17 Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh.
Mọi chi tiết xin kiên hệ: Ông Phạm Thành Thoại, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang trân trọng thông báo./.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: