Sign In

Công văn về việc một số nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS

18/04/2019

Công văn về việc một số nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS
Thực hiện chủ trương đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự (THADS), thời gian quan qua Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch và chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CNTT trong Hệ thống tổ chức THADS như tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, triển khai Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; đang xây dựng và chuẩn bị triển khai một số phần mềm như Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS, Phần mềm Cơ sở dữ liệu người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, Phần mềm Quản lý cán bộ THADS, Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tiếp nhận và triển khai Phần mềm  Quản lý thu, nộp tạm ứng án phí từ Tòa án nhân dân tối cao...Bên cạnh đó, hiện nay Hệ thống các cơ quan THADS đang vận hành, sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (64 điểm cầu) và tiếp tục sẽ triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp huyện.
      Để phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời gian tới, đảm bảo tính ổn định và lưu thông giữa các điểm cầu cũng như truy cập vào các phần mềm một cách nhanh chóng, hiệu quả. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đề nghị các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS tăng cường quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:
   1. Tăng cường ứng dụng chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn của văn bản (thực hiện theo Quyết định số 735/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Quy trình quản lý văn bản và điều hành trong môi trường mạng và Quyết định số 736/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự).
   2. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 08/02/2014), Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010) và các quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng máy tính.
   3. Về mạng internet: Đề nghị các đơn vị lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ có mạng lưới hạ tầng truyền dẫn đảm bảo kỹ thuật, có đội ngũ hỗ trợ 24/7. Có biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả đường truyền, tránh người dùng trong đơn vị sử dụng sai mục đích như download (tải xuống), xem phim online, sử dụng các mạng xã hội vì mục đích cá nhân ...chiếm dụng băng thông gây chậm đường truyền
Khuyến nghị các đơn vị trực thuộc sử dụng dung lượng đường truyền tối thiểu là 40MB.
   4. Trình duyệt web: Khuyến khích sử dụng trình duyệt Frirefox từ version (phiên bản) 57.x... trở lên hoặc Chrome từ version 67.x... trở lên.
   5. Phối hợp với các cơ quan địa phương của đơn vị thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch qua môi trường mạng, đảm bảo góp phần vào việc xây dựng Chính phủ điện tử.
   6. Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn nhất là đối với các cá nhân là lãnh đạo của Phòng, lãnh đạo của Chi cục để từ đó đẩy mạnh được ứng dụng CNTT trong toàn hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. Đồng thời đây là cơ sở để nhận xét, đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, người lao động.
Nhận được Công văn này đề nghị Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc khẩn trương nghiên cứu triển khai. Rất mong các đơn vị thực hiện tốt theo yêu cầu của văn bản này./.
   Đính kèm: các Quyết định của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: