Sign In

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019

08/08/2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự  năm 2019
Thực hiện theo Kế hoạch số 15/KH-CTHADS ngày 29/7/2019 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS)  tỉnh Hậu Giang, Sáng ngày 07/8/2019 Cục THADS tỉnh Hậu Giang tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự đến tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Biên – Cục trưởng, đồng chí Trần Quốc Lộc – Phó Cục trưởng cùng với sự tham dự của hơn 70 công chức, người lao động của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Biên – Cục trưởng Cục THADS tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và nâng cao nhận thức, ý chí phấn đấu của công chức, người lao động, để đáp ứng được chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức trong tình hình mới; thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ trong công tác Thi hành án dân sự; trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những ý kiến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ thi hành án dân sự ở các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc;
 
Quang cảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị công chức, người lao động được nghe 08 chuyên đề: về công tác Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Nghiệp vụ tổ chức thi hành án; Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quản lý tài chính; Một số hoạt động về văn hóa công sở; Định hướng một số vấn đề trong quản trị điều hành đối với Cơ quan Thi hành án dân sự; Hướng dẫn nhận diện một số sai sót thường gặp trong công tác Thi hành án dân sự.
 
Các báo cáo viên trình bày

Qua buổi tập huấn tất cả công chức, người lao động tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ, tinh thần và nội dung tập huấn là cần đổi mới phương pháp làm việc, học tập, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn học tập, truyền đạt nội dung nghiệp vụ thi hành án dân sự với việc vận dụng vào thực tiễn để góp phần nâng cao, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên toàn tỉnh.
Hữu Huy
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: