Sign In

Công đoàn cơ sở Cục tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

14/09/2017

Công đoàn cơ sở Cục tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022
     Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐCS ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
     Được sự thống nhất của Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang và cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.
     Hôm nay, vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội
       - Đ/c Lư Tấn Tước - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang.
       - Đ/c Sơn Duy Oai - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
       - Các đồng chí Lãnh đạo Cục lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc cục, cùng với 27 công đoàn viên đơn vị tham gia Đại hội.

     Trong Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn đã báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Nhằm đánh giá những mặt công tác đã làm được và chưa làm được để vạch ra những bài học kinh nghiệm bổ sung chương trình hoạt động cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng thời đặt ra các  mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

     Trong Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn thông qua báo cáo kiểm điểm và hoạt động, lãnh chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 -2017.Qua đó, đã đặt ra các ưu điểm và mặt hạn chế nhất định.
Trong Đại hội tập thể Công đoàn viên đơn vị đã tập trung phát biểu đóng góp ý kiến đối với các báo cáo về những mặt làm được và mặt còn hạn chế, tồn tại.

     Trong không khí phấn khởi và dân chủ, khách quan của Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn và các chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn.

     Đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh đến dự chỉ đạo Đại Hội có Đ/c Lư Tấn Tước – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo.

     Đại diện Ban chấp hành Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Sơn Duy Oai - Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo.
   
Ban Chấp hành mới, Nhiệm kỳ 2017 - 2022
     
     Qua một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn chương, dân chủ và khách quan Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Thanh Tuấn
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin đã đưa ngày: