Sign In

Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU

21/05/2018

Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU
Về "Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phòng; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ"
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: