Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh nghiêm túc thực hiện quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hàng tháng

01/03/2023

Chi bộ Cục THADS tỉnh nghiêm túc thực hiện quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hàng tháng
Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Công văn số 1132-CV/ĐUK, ngày 24/02/2023 về việc triển khai Công văn số 747-CV/TU, ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hàng tháng.
Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, cụ thể vào ngày 01/3/2023 đã tổ chức Lễ chào cờ vào lúc 6 giờ 45 phút với sự tham gia đầy đủ 24 công chức và người lao động tại Cục và tổ chức sinh hoạt chi bộ vào buổi sáng cùng ngày.
 Hữu Huy
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: