Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tổ chức kết nạp đảng viên năm 2022, đạt 100% Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025

20/10/2022

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tổ chức kết nạp đảng viên năm 2022, đạt 100% Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ của Chi bộ, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 20 tháng 10 năm 2022 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tiến hành Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Thái Thị Thắm. Tham dự buổi lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Trần Nghĩa Hiệp - Bí thư chi bộ và cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện và sự giúp đỡ của đảng viên trong Chi bộ, của Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, quần chúng Thái Thị Thắm đã trưởng thành hơn, không ngừng học tập, nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào của Công đoàn, có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Nghĩa Hiệp công bố và trao quyết định về việc kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Thái Thị Thắm.

Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Thái Thị Thắm đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu chính trị của Đảng, hứa tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ đồng chí Trần Nghĩa Hiệp phát biểu chúc mừng đồng chí đảng viên mới Thái Thị Thắm và mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh đặc biệt là thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời phân công đảng viên chính thức Đỗ Thị Tuyết Mừng tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Thái Thị Thắm trong thời gian là đảng viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của tổ chức đảng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy với 100% công chức, người lao động là đảng viên, góp phần phát huy sức mạnh trong việc xây dựng Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Chi cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của ngành giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
                                                   Mỹ Hạnh – Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: