Sign In

Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/01/2023

Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và học sinh về Lịch sử Đảng bộ huyện Phụng Hiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về chuyên đề năm 2022 - 2023, nâng cao lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ huyện; về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha, anh, nhất là các anh hùng, liệt sỹ, thương, bệnh binh đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc. Huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”, với nội dung tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 -1975; 1975 - 2010 và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hưởng ứng tinh thần trên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp đã phân công 01 công chức tham gia dự thi. Sau khi cùng với 162 thí sinh trải qua 02 phần thi là trả lời câu hỏi trắc nghiệm và phần tự luận. Kết quả phần dự thi của đồng chí Trương Thị Ngọc Yến - Thư ký trung cấp thi hành án được Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao và có tên trong 26 bài viết hay nhất để xét khen thưởng.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Huyện ủy Phụng Hiệp vào ngày 05/01/2023, đồng chí Trương Thị Ngọc Yến được Huyện Ủy Phụng Hiệp tặng Giấy khen đạt Giải Ba cuộc thi.

Cuộc thi có ý nghĩa tích cực trong việc tuyên truyền, triền khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2022 - 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”.
Ngọc Yến

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: