Sign In

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/04/2023

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 25/4/2023 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Võ Hoàng Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Về phía chi bộ có Đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Văn Nam - Phó Bí thư Chi bộ và cùng với sự có mặt của 20 đảng viên của chi bộ.
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành giữa nhiệm kỳ của Chi ủy Chi bộ và báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Võ Hoàng Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với những kết quả đã đạt được khẳng định Chi bộ Cục THADS đã hoàn thành cơ bản chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức cơ sở Đảng; giữ được vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị cơ quan; các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đã được Chi bộ cụ thể hóa thành nghị quyết hàng năm, chương trình công tác quý, tháng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Từ đó, Hệ thống chính trị của đơn vị từng bước được củng cố kiện toàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về tổ chức thi hành án có tịnh tiến qua từng năm; công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định; duy trì tốt sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngăn chặn được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên và công chức; chất lượng đội ngũ công chức đảng viên được nâng lên; chế độ tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thể hiện rõ, đề cao gắn kết trách nhiệm người đứng đầu được thực hiện nề nếp, hoạt động của đoàn thể có hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Chi bộ.

Đồng chí Lê Võ Hoàng Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế nhất định như kết quả lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn vào những năm đầu nhiệm kỳ chưa đạt so với nghị quyết hàng năm đề ra. Đồng chí Lê Võ Hoàng Văn đề nghị khoản thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy hơn nữa vai trò của Cấp uỷ trong lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra.
 

Thay mặt Chi bộ đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư chi bộ, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báo từ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sẽ đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, phát huy sức mạnh tập thể trong cấp ủy nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trí Văn
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: