Sign In

Chi cục THADS huyện Vị Thủy Tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016

19/01/2016

Sáng, Ngày 19 tháng 01 năm 2016 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tiến hành Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2015 và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2016.
 
     Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Leo, phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục THADS tỉnh Hậu Giang

      Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Vui, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

     Trong năm 2015, tổng số thụ lý là 1.716 việc, Kết quả xác minh, phân loại thì có: 1014 việc có điều kiện giải quyết, Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 800 việc, đạt tỷ lệ 78,90%. Tổng số tiền thụ lý là 49 tỷ 389 triệu 140 nghìn đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 17 tỷ 178 triệu 331 nghìn đồng có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 13 tỷ 211 triệu 198 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 77,39%.
   
       Trong năm 2015 Chi cục THADS huyện Vị Thủy đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và kế hoạch của đơn vị, triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác THADS đã đạt được những kết quả tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
    
         Qua đó hội nghị đã đánh giá kết quả những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự năm 2015 đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoàn thành chỉ tiêu cả về việc và về tiền trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

     Phát huy kết quả đạt được, năm 2016 Chi cục THADS huyện Vị Thủy tập trung thực hiện các công việc sau:

     - Tiếp tục cũng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị, phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân thông qua công tác giải quyết án.

     - Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm giương đạo đức  Hồ Chí Minh” tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết hợp với việc thực hiện các chế độ chính sách để cải thiện đời sống công chức, động viên công chức tận tâm với ngành.

     - Tập trung phân loại án, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu do ngành giao năm 2016.

     - Tăng cường công tác dân vận, giải thích pháp luật thuyết phục các bên đương sự thỏa thuận, tự nguyện thi hành.

     - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

     - Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị.

     Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến phát biểu và ý kiến đóng góp của đại diện các ngành trong phối hợp và hỗ trợ công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngọc Hân - Chi cục THADS huyện Vị Thủy

Các tin đã đưa ngày: