Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành A chủ động phòng chống dịch, đảm bảo công tác

09/07/2021

Chi cục THADS huyện Châu Thành A chủ động phòng chống dịch, đảm bảo công tác
Chi cục THADS Châu Thành A chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động của đơn vị, hướng đến mục tiêu “kép”: “Phòng, chống dịch tốt, đảm bảo công tác”.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Cùng với các đơn vịTHADS toàn tỉnh Hậu Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chi cục THADS Châu Thành A triển khai, thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Chi cục quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động của Chi cục tuân thủ nghiêm văn bản triển khai của các cấp, ngành và địa phương như Công văn 178/CTHADS ngày 7/5/2021, Công văn 186/CTHADS-VP ngày 11/5/2021 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 

Công chức Chi cục THADS Châu Thành A tuân thủ nghiêm 5K khi tiếp công dân

Tiếp đó, nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp trong đợt cao điểm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh Hậu Giang, Chi Cục THADS Châu Thành A đã triển khai Công văn 814/UBND-NCTH ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh. Chi cục đã lập tức bố trí phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức và người lao động theo nội dung yêu cầu của cấp trên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
Minh Tuấn
Phó Chi cục trưởng

Các tin đã đưa ngày: